• Léčba akutních a chronických onemocnění
 • Pravidelné preventivní prohlídky
 • Pravidelné očkování, očkování do zahraničí
 • Pracovně-lékařská péče
 • Návštěvní služba v domácnosti pacientů (pro imobilní pacienty)
 • Odběry krve a moče
 • Měření krevního cukru
 • Měření CRP (marker zánětu)
 • Měření INR (srážlivost krve)
 • EKG vyšetření (elektrokardiogram)
 • 24 hodinové měření krevní tlaku
 • Apnoe link (vyšetření na syndrom spánkové apnoe)
 • Elektronické konzultace

ceník služeb (pdf)