Základní informace pro pacienty k přihlášení do systému Smartmedix.

A) pro pacienty brez přihlášení (pacienty bez zadaného emailu v kartě pacienta)
Odkaz na přihlášení zde.

B) pro pacienty s přihlášením (pacienty se zadaným emailem v kartě pacienta)
Odkaz na přihlášení zde.

  1. Objednávání bez přihlášení

Pacient má rovnou k dispozici kalendář s přehledem termínů, volí si volný termín, vyplní několik základních údajů do formuláře, po odeslání požadavku mu systém zašle zpětnou informaci o uvedené objednávce.

  1. Objednávání s přihlášením

Pacient musí mít ve své kartě u lékaře uložený email, prostřednictvím kterého se bude přihlašovat. Pokud chcete zaregistrovat email do Vaší karty napište na sestra@medimal.cz

Heslo si volí pacient sám.

Při každém dalším vstupu už zadává svůj email a zvolené heslo rovnou do přihlašovací obrazovky.

Po přihlášení si pacient vybírá z nabízených služeb:

  1. Zadání objednávky k návštěvě lékaře – pacient má k dispozici kalendář s přehledem termínů, volí si volný termín, vyplní důvod do formuláře, pokud je vyžadován a po odeslání požadavku mu systém zašle zpětnou informaci o uvedené objednávce
  2. Zaslání žádosti o recept – pacient vyplní příslušný formulář, každé požadované léčivo se vyplňuje samostatně
  3. Zaslání informace k probíhající léčbě, případně dotazu lékaři – pacient vyplní příslušný formulář, případně může zaslat přílohu – soubor typu pdf nebo obrázek
  4. Přehled termínů „preventivních“ Prohlídek a Očkování