Od 1.4.2018 je sloučena ordinace v Horní Branné  s ordinací v Jilemnici. Nově jsou ordinační hodiny rozděleny pro akutní pacienty a objednané pacienty, z důvodu omezení kontaktu infekčních pacientů se zdravými a zkrácení čekací doby. Objednávejte se v ordinaci či na tel. čísle 736 260 712. Při akutních potížích se do ranních ordinačních hodin není třeba objednávat. Nové ordinační hodiny (pdf).