Od začátku 27.9.2019 očkujeme proti chřipce očkovací látkou INFLUVAC Tetra.

Očkování je zdarma

  • nad 65 let věku,
  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  • a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
  • pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
  • pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Cena pro samoplátce je 400Kč (zahrnuje cenu za očkovací látku a aplikační poplatek)